10 thg 6, 2011

Việt Nam, chúng ta tự hào vì ngày ngày vẫn được gọi tên Người

Nhớ lại trong lịch sử Việt Nam, có bao nhiêu trận chống ngoại xâm oanh liêt:


Trận Ung Khâm Liêm (10/1075-3/1076)
Trận Như Nguyệt (18/1-2/1077) 

Trận Đông Bộ Đầu (28,29-1-1258)
 Trận Vạn Kiếp (2/1285)

 Trận Bạch Đằng (9/4/1288)
 Trận Xương Giang (9/1427)
 Trận Chi Lăng - Xương Giang (8/10-3/11/1427)

 Trận Rạch Gầm - Xoài Mút (19/1/1785)
 Trận Ngọc Hồi - Đầm Mực (30/1/1789)
 Trận Đống Đa - Thăng Long (30/1/1789)


Ngày nay chúng ta lại càng tự hào là một dân tộc văn hiến, ưa chuộng hòa bình là một dân tộc thân thiện. Lịch sử thế giới cũng chứng minh rõ: văn hóa, sự cư xử tốt đẹp luôn làm nên thế mạnh cho một dân tộc và ngược lại sự bạo tàn, mang lưỡi đi liếm của người thì cũng chỉ là một dân tộc bị khinh rẻ. Thật trớ trêu thay, những kẻ luôn tự hợm mình cho rằng ta đây văn hóa mà cư xử chẳng bằng muông thú. Thế thì nói gì đến tốt với đẹp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét