30 thg 9, 2010

Ngoài tiền ra còn cái khác nữa...

Nhiều người phàn nàn rằng các biện pháp thông thường của GDP không nắm bắt đúng tiêu chuẩn quốc gia của cuộc sống. Nhưng nỗ lực của chính phủ để cải thiện chỉ số này thường được đề cao. Trong một  nghiên cứu mới của Charles Jones và Peter Klenow thuộc Đại học Stanford đề xuất một biện pháp mới về tiêu chuẩn sống dựa trên một thí nghiệm tưởng như đơn giản:
Nếu bạn được tái sinh như là một thành viên ngẫu nhiên của một nước khác, bao nhiêu bạn mong đợi để tiêu thụ, hàng hoá và giải trí, trong quá trình của cuộc sống của bạn? Ví dụ ở Mỹ, có GDP trên đầu người cao hơn so với Pháp. Nhưng người Mỹ cũng có xu hướng làm việc nhiều giờ hơn và sống cuộc sống ngắn hơn. Họ cũng thuộc về một xã hội bất bình đẳng. Nếu bạn giả định rằng mọi người không biết vị trí nào trong xã hội họ sẽ chiếm giữ, và rằng họ thích được giàu có hơn là nghèo khổ thì họ nên chọn  một xã hội bình đẳng hơn, mọi thứ khác bằng nhau. Trên những căn cứ trên , các tác giả tính toán rằng Pháp và Mỹ có về cùng một tiêu chuẩn sống.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét