17 thg 5, 2010

Tiếng nói, chữ viết là một phần hồn của dân tộc


Gần đây, có trào lưu giới trẻ không hiểu làm sao rất thích viết những từ sai chính tả, mặc dù họ biết đó là sai, nhưng vì bất cứ lý do gì thì đó cũng không phải là điều tốt. Chữ viết, tiếng nói là một phần văn hóa của dân tộc. Chúng ta nên tôn trọng nó.
Dưới đây là tôi trích một đoạn thư Bác Hồ viết cho bà Hồ Mộ La (con gái Hồ Học Lãm) trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng, nhưng Bác không quên nhắc về cách dùng từ cho cô cháu nhỏ:

"Cháu Mộ La.
Đã nhận được thư cháu, Chú cảm ơn. Biết cháu to nậy, mạnh khỏe, tiến bộ, chú mầng. Nhưng cháu viết hơi “văn nghệ” quá, Chú ngại. Ví dụ: Răng không kêu chú là chú Minh, lại kêu bằng “Minh thúc”. Tiếng ta có, thì nên zùng tiếng ta, như rứa phổ thông hơn, phải không cháu?

Hôn cháu
Chú Minh"

Nguyên văn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét