25 thg 11, 2010

Không có gì dễ bằng nói xấu người khác vì ai chẳng có điểm xấu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét